• česky
Slide 1

MČR - Hranice 2022

Slide 2

DSC_0153.JPG

Slide 3

DSC_0803.JPG

Slide 4

DSC_0132.JPG

Slide 5

DSC_0600.JPG

Slide 6

Všetulská hůlka - 1.místo

Slide 7

DSC_0179.JPG

Slide 8

DSC_0128.JPG

Slide 9

Mikado karviná - začátečníci

Slide 10

DSC_1322.JPG

Slide 11

Den dětí 2022

Slide 12

Daisy Cup 2020

Slide 13

O bohumínské srdce 2020

Slide 14

Letní soustředění 2019

Slide 15

Baby Andrianky.jpg

Slide 16

Baby Andrianky pompon 2019.jpg

Slide 17

Baby Andrianky baton starší 2019.jpg

Slide 18

Andrianky Ostrava.jpg

Slide 19

Andrianky Ostrava - Pohár moravské Ostravy 2019.jpg

Slide 20

Baby Andrianky

Slide 21

Finále Náchod 2018

Slide 22

Bystřická hůlka 2018

Slide 23

Finále Kladno 2018

Slide 24

Všetulská hůlka 2018

Slide 25

Kvalifikace Dolní Benešov 2018

Slide 26

Vánoční besídka 2017

Slide 27

Hranický pohár 2017

Slide 28

Letní soustředění 2017

Slide 29

Memoriál 2017

Slide 30

Finále Karvina 2017

Slide 31

Všetulská hůlka 2017

Slide 32

Kvalifikace Bystřice 2017

Slide 33

Kvalifikace Bystřice 2017

Slide 34

Rodičovský tým

Slide 35

Bystřická hůlka 2017

Slide 36

Bystřická hůlka 2017

Slide 37

Andrianky začátečníci 2017

Slide 38

Mistrovství světa 2016

Zápisy z valhého shromáždění


Valné shromáždění Andria, z.s.

Konané dne 3. 10. 2022

Prezenční listina přiložená k originálu. Valné shromáždění je usnášeníschopné. Zápis z VS dostane každý rodič na nejbližším tréninku.

2. Informace o spolku Andria,z.s.

Na úvod se Šárka Kolébalová zmínila o historii TK ANDRIA, což byla hlavně informace pro nové členy a připomenutí pro již stávající členy. TK ANDRIA bylo založeno v roce 2000 – je to nezisková organizace. Vznikla z důvodů  možnosti působit jako samostatný subjekt a žádat samostatně o finanční příspěvky. V roce 2016 došlo ke změně názvu sdružení na Andria, z.s. a změně stanov, které jsou k nalezení na našich webových stránkách. Předsedou spolku je paní Ing. Žaneta Balco.

Každý nový, ale i stávající člen (Andrianky, Baby Andrianky) musí vyplnit klubovou přihlášku, kterou odevzdává zpět trenérce (Ke stažení na webových stránkách vpravo pod názvem „Evidenční list“).

3. Členské příspěvky

Z  příspěvků Andria se hradí členství ve sdružení mažoretek CMA, líčidla mažoretek, úpravy kostýmů, startovné (některé, či část), doprava atd. Členem spolku Andria se stává mažoretka, která vyplní přihlášku do klubu („Evidenční list člena“) a platí členské příspěvky. (Toto je pouze členský příspěvek - není to platba za kroužek – kroužek se hradí na SVČ Dubina)

Soutěžní vs nesoutěžní členové klubu

Klub Andria, z.s. je členem mažoretkové federace CMA a účastní se soutěží na různých stupních úrovní, proto preferujeme, aby každá naše členka byla zařazena do soutěžní skupiny. Do soutěžní skupiny se mažoretka dostává na základě vyplněné a odevzdané „Žádosti o zařazení mažoretky do soutěžní skupiny“ (ke stažení na našich webových stránkách vpravo popřípadě obdržíte tiskopis u trenérky osobně na tréninku).

Být soutěžním členem není podmínkou, ale výhodou!

Členský příspěvek se stanovuje na částku:

1. pololetí – 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – NESOUTĚŽNÍ 200,- Kč/osoba, uhradit do 1. 11. 2022

                                                       - SOUTĚŽNÍ 200,- Kč/osoba (Pouze Ti, kteří již platili                                                        letos 200,- Kč na jaře 2022), uhradit do 1. 11. 2022

                                                      - SOUTĚŽNÍ 400,- Kč/osoba (Ti, kteří letos nehradili žádný                                               členský příspěvek), uhradit do 1. 11. 2022

2. pololetí 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023 – NESOUTĚŽNÍ - 200,- Kč/osoba, uhradit do 1. 3. 2022

                                                    - SOUTĚŽNÍ 400,- Kč/osoba, uhradit do 1. 3. 2022

V případě, že do klubu přišel nový člen v průběhu roku, musí uhradit členský příspěvek do 30. dnů od přijetí do skupiny.

Andria, z.s. má svůj transparentní účet, do kterého můžete vždy nahlédnout. Platby provádějte na účet č. 2701079750/2010. Variabilní symbol dítěte dostanete od trenérky Šárky nebo do poznámky k platbě uvádějte jméno dítěte + účel platby!

Pozor – když jedeme na „malou soutěž“, budou peníze vybírány v hotovosti u srazu, případně před soutěží. Tudíž na účet se budou zasílat vesměs větší částky (Tábor, členské příspěvky). Všechny tyto informace budou vždy včas zveřejněny na našich stránkách! www.andrianky.ome.cz

4. Dotace

Poslední roky žádáme dotace od  – Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava Jih, Ostrava Hrabová a Národní agentura sport. V roce 2021 jsme z důvodu změn termínů dotace nestihli podat.Ovšem Národní agentura sport vyhlásila nyní v září ještě druhé kolo dotací a je možné, že získáme alespoň nějaké peníze na ušití či nákup kostýmů, mikin, legín atd. ještě v daném roce.

Z dotací se zakoupily v předchozích letech – hůlky, kostýmy, cvičební pomůcky – gumy na cvičení, balanční podložky, posilovací pomůcky. Zaplatila se registrace do mažoretkové federace IMFS, kde se děvčata účastní soutěží na světové úrovni. Tašky na soutěže, kosmetický kufr, startovné na MČR, ubytování na soutěži, doprava.

Z dotací nám ještě zůstala menší částka a bylo na schůzi domluveno, že se děvčatům zakoupí boty na tréninky. Tyto boty dostanou pouze registrovaní členi v našem klubu Andria, z.s..

5. Dodržujte

- Prosím o omluvení dítěte z tréninku či ze soutěže v případě, že víte, že dítě nemůže dorazit. Ne dva dny před soutěží - omluvena pouze nemoc. Např. sms na tel. 732 136 379, email: kolebalova.sarka@seznam.cz nebo andrianky@centrum.cz

Uvědomte si, že každá nečekaná absence dítěte na soutěži znamená na rychlo upravení taneční sestavy, mnohem větší stres soutěžících a bohužel zcela jistě to ovlivní šance na pěkné umístění. Proto buďme týmoví a ohleduplní vůči ostatním.

Navštěvujte naše webové stránky www.andrianky.ome.cz – z důvodu, že stránky jsou často aktualizovány, dívejte se na stránky pravidelněji. Alespoň 1 x týdně, před soutěží i den před soutěží! Jsou tam dávány informace k soutěžím, přehled plateb, fotky atd.

Prosíme také o potvrzování emailu, které Vám chodí z adresy andrianky@centrum.cz. Touto cestou, bychom rádi chtěli zlepšit komunikaci a informovat Vás o změnách a jiných skutečnostech.

Taktéž nás můžete najít na facebooku. Soukromá skupina Andrianky Ostrava (pouze pro členy, rodiče dětí), Veřejná skupina Andria, z.s. (pro všechny)

6.  Tréninky + soustředění

Tréninky - požaduji, aby děvčata nosila boty (děvčata dostanou na tréninku) dle domluvy, culíky, pití. Nenosit na tréninky jídlo. Vždy chodit aspoň 5-10 min před tréninkem.

Soustředění- konají se o víkendu pro soutěžní děvčata, o termínu víte dopředu, účast je nutná!, je zde více časového prostoru pro dotrénování detailů a doladění sestavy hlavně v době před soutěží. Občas přítomnost externího lektora, kde mají děvčata ojedinělou možnost získat nové zkušenosti a dovednosti.

Gymnastika – každý pátek - Vždy od 16:00 - 17:30. Gymnastika je pro soutěžní pomponová děvčata povinná a za gymnastiku neplatíte vůbec nic (pro tento rok).  Cena ostatní 500,- Kč. Hradí se hotově opět na tréninku nejlépe osobně paní trenérce Šárce.

Tábor – Předpokládaný termín je 12. 8. 2023 - 18. 8. 2023. Jedná se o stanový tábor na Bystřičce. Fotogalerii z táborů, ze soutěží a jiných akcí najdete na našich stránkách – fotogalerie na rajčeti.

7. Trička + mikiny

Děti na soutěže mají své skupinové červené trička. Cena triček je 250,- Kč (Omlouvám se všem rodičům, neboť na poradě jsem řekla cenu nižší. Platí cena 250,- Kč). Tričko je dítěte. Nevrací se. Možnost zakoupení triček i pro rodiče – cena 250,- Kč.

Soutěžní děti, které budou jezdit na soutěže, dostanou klubové mikiny a legíny. 100,- Kč záloha. V případě, že dítě již do mažoretek nebude docházet, je vaší povinností klubovou mikinu a legíny vrátit! Tričko zůstává dítěti.

Upozorňuji, že v daném oblečení se jezdí pouze na soutěže, vystoupení atd.. Oblečení není určeno pro běžné vycházky ven, na tréninky, do školy. Zálohy prosím předávat v hotovosti paní trenérce Šárce (nezasílat na účet!).

8. Soutěže

Předběžné termíny soutěží jsou:

26. 2. 2023 – Opavská růže - všichni

5. 3. 2023 – O Bohumínské srdce - všichni

Zlatá hůlka, Tornádo a Všetulská hůlka – termíny ještě nejsou známé. (všichni)

25. 3. 2023 – Vyškov – nepostupová soutěž CMA (pokročilí hůlka, začátečníci miniformace, pompony)

22-23.4. - Semifinále CMA Ostrava  - (pokročilí hůlka, začátečníci miniformace, pompony)

12.-14.5. MČR – CMA – Hradec Králové – dle postupů v semifinále

22.-25.6. ME - CMA - Slovinsko

20.-23.9. MS - CMA - Chorvatsko Zadar

Doprava dětí na soutěž + účast rodičů:

Doprava na soutěže bývá různá, někdy auty, někdy mhd, záleží na místě, kde se soutěž koná a kolik členů se soutěže účastní (ne na každou soutěž jezdí všichni). Všechny tyto informace jsou vždy k dispozici na našich webových stránkách a těsně před soutěží mnohdy i několikrát denně aktualizované, proto je nezbytné stránky pravidelně sledovat!

www.andrianky.ome.czv sekci „Informace“- „Vystoupení“

V případě dopravy auty využíváme solidárnosti těch, co auta mají, mají možnost děti na soutěž odvést, popřípadě vzít i dítko, které auto nemá k dispozici. Samozřejmě to není nikoho povinnost, nikoho k tomu nenutíme, ale předem děkujeme těm, co nám takto mohou pomoci. Proto při zveřejnění termínu soutěže, které se vaše dítko účastní, poprosíme ty z vás, kdo mají k dispozici auto a jeli by na soutěž, aby nás včas informovali, abychom věděli s čím počítat. Je to hlavně nutné i v tu chvíli, kdy se na soutěž jede částečně mhd a kupují se skupinové jízdenky. Kdo informace nenahlásí včas, za toho dopravu řešíme my!

V případě dopravy mhd se sraz koná převážně na jednom místě a to u Albertu při zastávce Antonína Poledníka. Všechny informace jsou vždy včas k dispozici! Z organizačních důvodů při této hromadné dopravě je vhodné, aby všechny děti odjížděly na soutěž z jednoho společného místa pod dohledem trenéra. Děkujeme za pochopení.

Účast rodičů na soutěžích není povinná, nicméně z vlastní zkušenosti víme, že tato podpora pro děti hodně znamená. Proto kdo může a chce s námi na soutěž jet, budeme jen rádi

9. Kostýmy

Každý člen (soutěžící i nesoutěžící!) musí mít svůj kostým! Jakmile dítě dostane domů svůj kostýmek, je podstatné – kostýmy se perou pouze ručně ve vlažné vodě, nežehlí se. Na soutěže, vystoupení budou mít kostýmy pověšeny ve vaku.

Při převzetí kostýmů se vybírá vratná záloha na kostýmy v hotovosti (cena zálohy se odvíjí od ceny pořízení kostýmu) – Je to z toho důvodu, kdyby se děti ke kostýmům chovali nevhodně (kostýmy zašpinili, zmuchlali, potrhali, ztratili, po sezoně nevrátili atd). Zálohy jsou vybírány osobně v hotovosti na tréninku -  neplatí se na účet.

V případě, že dítě má již malé boty, mikinu či legíny – přineste na trénink (vyprané, čisté), vyměníme.

Všechny kostýmy, pompony jsou majetkem klubu Andria, z.s. Proto, když dítě přestane navštěvovat náš kroužek, jste povinni vrátit kostýmy a ostatní věci zpět klubu – zálohy Vám poté budou navráceny.

10. Hlasování – Výkonný výbor

Na závěr proběhlo hlasování do výkonného výboru. Všichni byli odsouhlaseni se 100 % hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti. Ve výkonném výboru jsou: Fibingrová, Toderová , Kolébalová, Janoušková, Kochová.

11. Dotazy

Nikdo neměl žádné dotazy. Rodičům byly rozdány evidenční listy a žádost o zařazení dětí do soutěžní skupiny (požadavky k této žádosti jsou obsažené v daném formuláři). Není povinné odevzdávat žádost o zařazení mažoretky do soutěžní skupiny. Rozhodnutí ponechávám na rodičích. Pokud však přihlášku odevzdáte, prosíme o dodržování požadavků.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Raději se zeptejte víckrát nebo zbytečně než opomenout důležitou věc.

Kontakty:

Trenérka Šárka Kolébalová    tel. 732 136 379 (hůlky) email: kolebalova.sarka@seznam.cz

Trenérka Nina Václavková    tel. 608 122 249 (pompony, gymnastika) – psát SMS nebo volat až v odpoledních hodinách student)                                                                                           

Klubový email                        andrianky@centrum.cz

 

Schváleno dne 5. 10. 2022

obrázek na pozadí