• česky
Slide 1

MČR - Hranice 2022

Slide 2

DSC_0153.JPG

Slide 3

DSC_0803.JPG

Slide 4

DSC_0132.JPG

Slide 5

DSC_0600.JPG

Slide 6

Všetulská hůlka - 1.místo

Slide 7

DSC_0179.JPG

Slide 8

DSC_0128.JPG

Slide 9

Mikado karviná - začátečníci

Slide 10

DSC_1322.JPG

Slide 11

Den dětí 2022

Slide 12

Daisy Cup 2020

Slide 13

O bohumínské srdce 2020

Slide 14

Letní soustředění 2019

Slide 15

Baby Andrianky.jpg

Slide 16

Baby Andrianky pompon 2019.jpg

Slide 17

Baby Andrianky baton starší 2019.jpg

Slide 18

Andrianky Ostrava.jpg

Slide 19

Andrianky Ostrava - Pohár moravské Ostravy 2019.jpg

Slide 20

Baby Andrianky

Slide 21

Finále Náchod 2018

Slide 22

Bystřická hůlka 2018

Slide 23

Finále Kladno 2018

Slide 24

Všetulská hůlka 2018

Slide 25

Kvalifikace Dolní Benešov 2018

Slide 26

Vánoční besídka 2017

Slide 27

Hranický pohár 2017

Slide 28

Letní soustředění 2017

Slide 29

Memoriál 2017

Slide 30

Finále Karvina 2017

Slide 31

Všetulská hůlka 2017

Slide 32

Kvalifikace Bystřice 2017

Slide 33

Kvalifikace Bystřice 2017

Slide 34

Rodičovský tým

Slide 35

Bystřická hůlka 2017

Slide 36

Bystřická hůlka 2017

Slide 37

Andrianky začátečníci 2017

Slide 38

Mistrovství světa 2016

Zápisy z valhého shromáždění


Valné shromáždění Andria, z.s.

Konané dne 3. 10. 2023

Program:
1. Zahájení
2. Informace o spolku Andria, z.s
3. Členské příspěvky
4. Dotace

5. Dodržujte

6. Tréninky + soustředění

7. Trička + mikiny

8. Kostýmy

9. Zařazení mažoretky do soutěžní skupiny + Soutěže

10. Stanovy a jejich úprava

11. Hlasování výkonná rada

12. Rodičovský tým

13. Ostatní

1. Zahájení

Prezenční listina přiložená k originálu. Valné shromáždění je usnášeníschopné. Zápis z VS dostane každý rodič na nejbližším tréninku.

2. Informace o spolku Andria, z.s.

Na úvod se Šárka Kolébalová zmínila o historii TK ANDRIA, což byla hlavně informace pro nové členy a připomenutí pro již stávající členy. TK ANDRIA bylo založeno v roce 2000 – je to nezisková organizace. Vznikla z důvodů  možnosti působit jako samostatný subjekt a žádat samostatně o finanční příspěvky. V roce 2016 došlo ke změně názvu sdružení na Andria, z.s. a změně stanov, které jsou k  nalezení na našich webových stránkách. Předsedou spolku je paní Ing. Žaneta Balco.

Každý nový, ale i stávající člen (Andrianky, Baby Andrianky) musí vyplnit klubovou přihlášku (Evidenční list- dostal každý člen na Valném shromáždění nebo tréninku, popř. k dostání na našich webových stránkách v pravé části), kterou odevzdává zpět trenérce.

3. Členské příspěvky

Z  příspěvků Andria se hradí členství ve sdružení mažoretek IFMS, líčidla mažoretek, úpravy kostýmů, startovné, doprava atd. Členem spolku Andria se stává mažoretka, která vyplní přihlášku do klubu a platí členské příspěvky. (Toto je pouze členský příspěvek - není to platba za kroužek)

Členský příspěvek se stanovuje na částku:

od 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 (1.pololetí) – 400,- Kč/osobu/soutěžní, 300,-Kč/osobu/nesoutěžní

Uhrazení členských příspěvků za 1. pololetí se stanovuje do 31. 10. 2023

od 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024 (2. pololetí) – 400,- Kč/osobu/soutěžní, 300,-Kč/osobu/nesoutěžní

Uhrazení členských příspěvků za 2. pololetí se stanovuje do 15. 2. 2024

V případě, že do klubu přišel nový člen v průběhu roku, musí uhradit členský příspěvek do 30. dnů od přijetí do skupiny.

Andria, z.s. má svůj transparentní účet, do kterého můžete vždy nahlédnout. Platby provádějte na účet č. 2701079750/2010. Variabilní symbol dítěte uvádějte datum narození dítěte.

Pozor – když jedeme na malou soutěž, budou peníze vybírány klasicky u srazu, případně před soutěží. Tudíž na účet se budou zasílat vesměs větší částky(Tábor, členské příspěvky..). Děkuji

4. Dotace

Jako každý rok se snažíme získat nějaké dotace pro děvčata a v letošním roce jsme celkem dostali 180 tis. Děkujeme našim sponzorům 

Statutární město Ostrava

Obvod Ostrava Jih

Národní agentura sport – Můj klub

Národní agentura sport – Můj klub pohyb a zdraví

Z dotací se letos zakoupily – hůlky, flagy, cvičky, kostýmy – pomponové, hůlkové, trička Andria, došívaly se legíny, hradily se autobusy – tábor, Všetulská hůlka, Hradec Králové. Zaplatila se registrace do mažoretkové federace CMA, kde se děvčata účastní soutěží na světové úrovni. Dále ubytování na soutěži, doprava, částečné startovné a další potřebné věci k účasti na soutěžích.

Nyní máme na účtě předběžně 15 tis., které budou ještě použity na zakoupení kostýmů pro začátečníky a dále jsou trenérky přihlášené na školení trenérů, kde budou zdokonalovat práci s náčiním a technikou gymnastiky.

5. Dodržujte

- Prosím o omluvení dítěte z tréninku či ze soutěže v případě, že víte, že dítě nemůže dorazit. Ne dva dny před soutěží - omluvena pouze nemoc. Např. sms na tel. 732 136 379, email: kolebalova.sarka@seznam.cz nebo andrianky@centrum.cz

Navštěvujte naše webové stránky www.andrianky.cz – z důvodu, že stránky jsou často aktualizovány, dívejte se na stránky pravidelněji. Alespoň 1 týdně, před soutěží i den před soutěží. Jsou tam dávány informace k soutěžím, přehled plateb, fotky atd.

Prosíme taky o potvrzování emailu, které Vám chodí z adresy andrianky@centrum.cz. Touto cestou, bychom rádi chtěli zlepšit komunikaci a informovat Vás o změnách a jiných skutečnostech.

6.  Tréninky + soustředění

Tréninky - požaduji, aby děvčata nosila boty (děvčata dostanou na tréninku) dle domluvy, culíky, pití. Nenosit na tréninky jídlo. Vždy chodit aspoň 5 min před tréninkem.

Gymnastika – každý pátek - Vždy od 16:00 - 17:30  Cena 400,- Kč za pololetí. Hradí se hotově na tréninku osobně paní trenérce Šárce nebo Markétě. Gymnastika je povinná pro pomponová děvčata. Dobrovolná pro ostatní J.

Tábor – termín táboru budu znát na přelomu leden-únor 2023. Předpokládaný termín cca 3.8.2024 - 9.8.2024. Cena 2 500,- Kč/osobu. Jedná se o stanový tábor na Bystřičce. Fotogalerii z táborů, ze soutěží a jiných akcí najdete na našich stránkách – fotogalerie na rajčeti.

7. Trička + mikiny

Děti na soutěže mají svá skupinová červená trička. Cena triček je 250,- Kč. Tričko je dítěte. Nevrací se. Možnost zakoupení triček i pro rodiče – cena 250,- Kč.

Soutěžní děti, které budou jezdit na soutěže, dostanou klubové mikiny a legíny. 100,- Kč záloha – OPĚT HRADIT HOTOVĚ. Klubové oblečení se vrací v případě, že dítě již do mažoretek nebude docházet.

Upozorňuji, že v daném oblečení se jezdí pouze na soutěže, vystoupení atd.. Oblečení není určené pro běžné vycházky ven, na tréninky, do školy.

8. Kostýmy

Každý člen (soutěžící i nesoutěžící!) musí mít svůj kostým! Jakmile dítě dostane domů svůj kostýmek, je podstatné – kostýmy se perou pouze ručně ve vlažné vodě, nežehlí se. Na soutěže, vystoupení budou mít kostýmy pověšeny ve vaku.

Při převzetí kostýmů se vybírá vratná záloha na kostýmy v hotovosti (cena zálohy se odvíjí od ceny pořízení kostýmu) – Je to z toho důvodu, kdyby se děti ke kostýmům chovali nevhodně (kostýmy zašpinili, zmuchlali, potrhali, ztratili, po sezoně nevrátili atd). Zálohy jsou vybírány osobně v hotovosti na tréninku -  neplatí se na účet.

V případě, že dítě má již malé boty, mikinu či legíny – přineste na trénink (vyprané, čisté), vyměníme.

Všechny kostýmy, pompony jsou majetkem klubu Andria, z.s. Proto, když dítě přestane navštěvovat náš kroužek, jste povinni vrátit kostýmy a ostatní věci zpět klubu – zálohy Vám poté budou navráceny.

9. Zařazení mažoretky do soutěžní skupiny+Soutěže

Tréninkové skupiny jsou rozděleny na skupiny soutěžní a nesoutěžní. Na soutěžní děti jsou kladeny samozřejmě větší nároky, ale na druhou stranu mají šanci zažít opravdové soutěže na světové úrovni, získat medaile či jiná ocenění a reprezentovat naše město. Požádat o zařazení mažoretky (platí jak pro náčiní hůlka, tak pompon) může každý zákonný zástupce dítěte, který je členem našeho klubu. O zařazení rozhoduje trenér, kdy hlavním faktorem je pravidelná docházka a zvládnutí všech prvků sestavy, které je dítě účastno. Další podmínky jsou uvedeny na formuláři „Žádost o zařazení mažoretky do soutěžní skupiny“ (dostane každé dítě na tréninku, nebo rodič na Valné hromadě, popř. je k získání na našich webových stránkách.

Určitě jsme zastánci toho, aby každá mažoretka požádala o zařazení do soutěžní skupiny a měla tak možnost prostředí a atmosféru na soutěži zažít :-)

Předběžné termíny soutěží jsou:

17. 2. 2024 – Porubský pohár – všichni soutěžní (a dle toho zda sestavy budou již hotové)

24. 2. 2024 – Opavská hůlka – pouze hůlkové, sola, dua

25. 2. 2024 – Opavská růže – pouze pomponové pokročilí, sola, dua

17. 3. 2024 – Daisy Cup - všichni

Zlatá hůlka, Tornádo a Všetulská hůlka – termíny ještě nejsou známé. (všichni)

23. – 24. 3. 2024 – kvalifikační kolo - Vyškov – postupové kolo pro (sola, dua, miniformace)

20. – 21. 4. 2024 - Semifinále CMA Ostrava  - Všichni soutěžní + ti, co postoupili z kvalifikačního kola

17. - 18. 5. 2024 MČR – CMA – Hradec Králové – dle postupů ze semifinále

Doprava dětí na soutěž + účast rodičů:

Doprava na soutěže bývá různá, někdy auty, někdy mhd, záleží na místě, kde se soutěž koná a kolik členů se soutěže účastní (ne na každou soutěž jezdí všichni). Všechny tyto informace jsou vždy k dispozici na našich webových stránkách a těsně před soutěží mnohdy i několikrát denně aktualizovány, proto je nezbytné stránky pravidelně sledovat!

www.andrianky.cz v sekci „Informace“- „Vystoupení“

V případě dopravy auty využíváme solidárnosti těch, co auta mají, mají možnost děti na soutěž odvést, popřípadě vzít i dítko, které auto nemá k dispozici. Samozřejmě to není nikoho povinnost, nikoho k tomu nenutíme, ale předem děkujeme těm, co nám takto mohou pomoci. Proto při zveřejnění termínu soutěže, které se vaše dítko účastní, poprosíme ty z vás, kdo mají k dispozici auto a jeli by na soutěž, aby nás včas informovali, abychom věděli s čím počítat. Je to hlavně nutné i v tu chvíli, kdy se na soutěž jede částečně mhd a kupují se skupinové jízdenky. Kdo informace nenahlásí včas, za toho dopravu řešíme my!

V případě dopravy mhd se sraz koná převážně na jednom místě a to u Albertu při zastávce Antonína Poledníka. Všechny informace jsou vždy včas k dispozici! Z organizačních důvodů při této hromadné dopravě je vhodné, aby všechny děti odjížděly na soutěž z jednoho společného místa pod dohledem trenéra. Děkujeme za pochopení.

Účast rodičů na soutěžích není povinná, nicméně z vlastní zkušenosti víme, že tato podpora pro děti hodně znamená. Proto kdo může a chce s námi na soutěž jet, budeme jen rádi.

10. Stanovy a jejich úprava

Dne 13. 9. 2023 byla svolána výkonná rada, na které se řešily změny ve stanovách Andria, z.s., které by se měly upravit. V článku 3, bodě 2a, se  rozšiřuje kategorie na děti, mládež a dospělé. V článku 8, zásady řízení spolku upravuje funkční období volených orgánů na 5 let. V článku 6 v bodě 2  byla odstraněna věta: Členství je potvrzeno vydáním členského průkazu a potvrzením registrace základního členství. V počtu 26 účastníků hlasovalo 26 pro a nikdo se nezdržel ani nebyl proti.

Tato změna bude zaslána v nejbližší době do veřejného rejstříku a zapsána do Sbírky listin.

11. Hlasování – Výkonná rada

Protože z výkonné radě odešla paní Toderová, proběhlo hlasování nového člena do výkonné rady. Novým členem se stala: Monika Hermanová. Všichni hlasovali pro, nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti. Paní Hermanová s funkcí souhlasí.

12. Rodičovský tým

V letošním roce opět bude rodičovský tým, který bude trénovat v pátky od 18:30 – 20:00 hod. na SVČ Dubina. Bylo domluveno a všemi schváleno, že každý kdo bude v tomto týmu musí vyplnit evidenční list (přihlášku) Andria, z.s. a uhradit členské příspěvky stejně jako děti.

od 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 (1. pololetí) – 400,- Kč/osobu/soutěžní, Uhrazení členských příspěvků za 1. pololetí se stanovuje do 31. 10. 2023

od 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024 (2. pololetí) – 400,- Kč/osobu/soutěžní. Uhrazení členských příspěvků za 2. pololetí se stanovuje do 15. 2. 2024

13. Ostatní

Taktéž nás můžete najít na facebooku. Soukromá skupina Andrianky Ostrava (pouze pro členy, rodiče dětí), Veřejná skupina Andria, z.s. (pro všechny)

Schváleno dne 3. 10. 2023

obrázek na pozadí